Colección

Nombre colección digital: Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona

Entidad responsable: Universitat de Barcelona. Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación

Descripción de la colección digital: És el dipòsit institucional que conté en format digital les publicacions en accés obert derivades de l'activitat docent, investigadora i institucional del professorat i d'altres membres de la comunitat universitària.
El Dipòsit Digital està coordinat pel Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació i utilitza DSpace.
El Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona es el repositorio institucional que contiene en formato digital las publicaciones en acceso abierto derivadas de la actividad docente, investigadora y institucional del profesorado y otros miembros de la comunidad universitaria.

Fechas: Inicio proyecto: 2007

Idiomas: Catalán
Castellano
Inglés

Datos de contacto: Calle
Baldiri Reixac, 2
08028 Barcelona Barcelona
Cataluña
España
A/A: Josep Coll Mestre. Cap de la Unitat de Projectes del CRAI
Tel.: 934021320
E-mail: jcoll@ub.edu

Fecha actualización: 30/03/2007 02:17

Número de control: DPD2007000009

Personal: Josep Coll Mestre (jcoll@ub.edu)

www.digibis.com